PostHeaderIcon Vyznamenania


2009 - Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosť, Žilinského samosprávneho kraja udeľuje:


Poctu umelcovi Liptova

2009 – XIII Bajkowe Spotkania Teatralne Zima 2009 mesto, Žywiec – Poľsko divadelná inscenácuia Kocúr v Čižmách,réžia: A. Mišurová

2010 – 10. ročník festivalu Divadelná jar Jána Roháča – Nitrianske Pravno udelená cena

 

Laureát festivalu Janka Roháča

2010 - Liptovský Mikuláš: Divadlo deťom – regionálna súťaž, Jacob a Wilhem Grimm:Perníková chalúpka 1. miesto, réžia: A. Mišurová