PostHeaderIcon O nás

 

Začiatky

     Bocian priniesol Annu Šušorenú do Hubovej v roku 1960. Vyrehotané dievčisko s výrazným hlasom po vyrástlo a s túžbou stať sa herečkou vstúpilo v roku 1972 bosými nohami do divadelného súboru ZDOS v Hubovej. (www.divadlo-hubová.yw.sk) Pod taktovkou skúseného režiséra Milana Matisa vytvorila plnokrvné štylizované postavy, ktoré boli korunované úspechom. Za herecké výkony sa jej podarilo získať ocenenia na regionálnych, krajských a celoštátnych súťažiach. Keď jej z hlavy sňali veniec a meno si vymenila za Mišurovú ani tak nedala zbohom divadlu. Naplno rozvinúť svoju slovnú zásobu trkotania sa rozhodla v marci 2006, keď v Ružomberku otvorili Divadelnú kaviareň. O poloprofesionálne divadlo bábkový súbor OFINA sa postarala absolventka Košického konzervatória Anna Mišurová, ktorej učiteľom a vzorom bol herec Jozef Adamovič. Prirodzenou prioritou bábkoherečky je dramaturgia a herecká zložka, s ktorou má nemalé skúsenosti, kde svojou spontánnosťou dokáže pripraviť nevšedné umelecké zážitky, ktoré odborní kritici ocenili cenou Umelec Liptova 2009 a cenou Laureát festivalu Janka Roháča 2010.

Bábkový súbor OFINA putuje so svojimi rozprávkami po Slovensku a zúčastňuje sa na súťažných a nesúťažných celoštátnych festivaloch doma a v zahraničí.

 

Ciele

    Poslaním divadla OFINA je v plnej miere sa venovať detskému divákovi. Vyčariť mu úsmev na tvári a vtiahnuť ho z reality do sveta rozprávok.

Predstavenia sú pre všetkých, ktorí nestratili svoj detský svet a túžbu po poznaní.